Gần 2,8 tỷ đồng cấp học bổng đào tạo công nghệ thông tin

BẢO LÂM |

Chương trình học bổng đào tạo công nghệ thông tin giai đoạn 2017 - 2018 do Tổ chức Passerelles Numériques (Pháp) tài trợ vừa được UBND tỉnh phê duyệt và giao Hội Khuyến học tỉnh làm chủ chương trình. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được học nghề chuyên ngành công nghệ thông tin hệ cao đẳng, tốt nghiệp có việc làm, giúp ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, tổng kinh phí viện trợ hơn 126,6 nghìn USD (gần 2,8 tỷ đồng) để hỗ trợ 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh tốt nghiệp THPT không đủ điều kiện học đại học (gồm 1 học sinh học cao đẳng khóa 2016 - 2019 và 4 học sinh khóa 2017 - 2020). Chương trình thực hiện đến tháng 12.2018.

BẢO LÂM