Gần 5,5 tỷ đồng xây dựng trường Mầm non liên xã Gari - Ch'Ơm

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa ký Quyết định số 3768 /QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường Mầm non liên xã Gari - Ch’ơm (huyện Tây Giang) với tổng kinh phí đầu tư khoảng gần 5,5 tỷ đồng.

Theo đó, dự án trường Mầm non liên xã Gari - Ch’ơm được triển khai thực hiện từ năm 2016 - 2018 với quy mô 4 phòng học, cùng các hạng mục công trình: nhà hiệu bộ, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn học sinh, nhà vệ sinh học sinh, tường rào, cổng ngõ và nên sân cho học sinh với tổng diện tích hơn gần 1.000m2. Dự kiến, tổng mức đầu tư cho dự án này khoảng gần 5,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh là 4,5 tỷ đồng, còn lại do địa phươngng tự cân đối ngân sách.

Việc đầu tư xây dựng mới trường Mầm non liên xã Gari - Ch’ơm nhằm hoàn thiện mạng lưới trường lớp học, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện phổ cập giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Tây Giang.

ALĂNG NGƯỚC