Gần 61% trường học đạt chuẩn quốc gia

T.V |

Đến thời điểm này, cả tỉnh đã có 502 trường học được kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ gần 61%. Trong đó, bậc học mầm non có 144 trường (52,2%), tiểu học có 208 trường (75,9%), THCS có 134 trường (61,4%), THPT có 16 trường (28,6%).

Địa phương có tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia nhiều nhất là Đại Lộc, Phú Ninh, Điện Bàn, Duy Xuyên; còn ít nhất là 2 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My. Với kết quả này, Quảng Nam tiếp tục là địa phương dẫn đầu các tỉnh duyên hải miền Trung về xây dựng trường chuẩn.

Tuy nhiên, hiện một số trường học đang gặp không ít tồn tại, vướng mắc trong công tác xây dựng trường chuẩn. Theo ngành GD-ĐT, khó khăn lớn nhất là thiếu thốn các phòng bộ môn, trang thiết bị dạy và học, sân chơi, bãi tập.

T.V