Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học

T.NGUYÊN |

Theo thông  báo của Bộ GDĐT, thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi đại học tại các trường tổ chức thi sẽ được gia hạn đến 17 giờ ngày 22.4 thay vì đến 17 giờ ngày 19.4.2013 theo thông báo trước đây.

Theo lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013, thí sinh nộp hồ sơ từ ngày 12.4  đến 17 giờ ngày 19.4 để đăng ký dự thi tại các trường tổ chức thi. Tuy nhiên, ngày 19.4 là ngày nghỉ lễ, vì vậy Bộ GDĐT đã lùi thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại các trường tổ chức thi đến 17 giờ ngày 22.4. Như vậy, thí sinh sẽ có thêm 3 ngày để cân nhắc chọn trường và nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Thời gian nộp hồ sơ tại các trường THPT và các sở GDĐT vẫn được giữ như cũ, từ ngày 11.3 - 11.4.2013.

T.NGUYÊN