Giải quyết nhiều kiến nghị của trường Đại học Phan Châu Trinh

X.Phú |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, TP.Hội An đã có buổi làm việc để giải quyết những vướng mắc và kiến nghị của trường Đại học Phan Châu Trinh. Sau khi nghe trình bày của lãnh đạo nhà trường, ý kiến các sở, ngành, UBND TP.Hội An, đồng chí Trần Minh Cả cho rằng, trong thời gian qua tỉnh và chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trường Đại học Phan Châu Trinh hoạt động. Tuy nhiên, để giải quyết những khó khăn hiện nay thì bản thân nhà trường mới là quan trọng nhất.

Về kiến nghị liên quan đến nợ tiền thuê đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả cho biết UBND tỉnh sẽ có báo cáo Tỉnh ủy để tiếp tục kiến nghị, giải trình với Thanh tra Chính phủ. Riêng đối với gia hạn thời gian thuê cơ sở tại số 2 đường Trần Hưng Đạo hiện nay và dự án đầu tư xây dựng tại xã Cẩm Thanh (TP.Hội An), trường phải khẩn trương hoàn thành các thủ tục để báo cáo với TP.Hội An và UBND tỉnh quyết định.

X.Phú