Hiệp Đức: Gần 50 tỷ đồng xây dựng trường chuẩn quốc gia

MAI NHI - VĂN MINH |

Từ năm 2008 đến nay, huyện Hiệp Đức đã chi gần 50 tỷ đồng để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra, địa phương huy động nhân dân, các tổ chức phi chính phủ, nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ tổng số tiền 9,5 tỷ đồng để mua sắm thiết bị cần thiết trang bị cho các trường. Nhờ đó, trên địa bàn Hiệp Đức hiện có 2/7 trường mẫu giáo, 4/8 trường  tiểu học, 2/3 trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Theo đề án được HĐND huyện Hiệp Đức khóa VI thông qua tại kỳ họp thứ 8 (diễn ra hôm 6.5), từ nay đến năm 2020 địa phương này phấn đấu xây dựng thêm 9 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp theo hướng xóa hẳn các điểm trường lẻ, lớp ghép.

MAI NHI - VĂN MINH