Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các khu, cụm công nghiệp

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt Dự án “Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Quảng Nam” do Tổ chức OneSky tài trợ, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong độ tuổi mầm non là con công nhân ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất.

Dự án gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ tháng 9.2019 đến tháng 8.2021) được thực hiện tại thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên; giai đoạn 2 (tháng 9.2021 đến tháng 8.2022) thực hiện tại các địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất. Kinh phí thực hiện từ nguồn vốn viện trợ của Tổ chức OneSky, trong đó giai đoạn 1 là 90.444 USD.

UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT làm chủ dự án, chịu trách nhiệm phối hợp với nhà tài trợ và UBND huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn và các địa phương liên quan lập kế hoạch triển khai dự án chi tiết, thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; báo cáo kết quả tiếp nhận viện trợ cho Sở Tài chính để thực hiện ghi thu, ghi chi theo quy định.

TAGS