Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

T.B (theo chinhphu.vn) |

(QNO) - Liên Bộ Tài chính, GD-ĐT vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Điều kiện để được hưởng chính sách gồm: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ; Thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tại năm tham dự tuyển sinh theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng. Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức. Thời gian cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện 2 lần trong năm học...

Trường hợp sinh viên chưa được nhận chế độ theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28.11.2014.

T.B (theo chinhphu.vn)