Hỗ trợ học phí cho học sinh sinh viên có cha mẹ thuộc hộ nghèo

PHƯỚC TÙNG |

(QNO) - Tin từ UBND tỉnh cho biết, để thực hiện chế độ hỗ trợ học phí cho học sinh sinh viên có cha mẹ thuộc hộ nghèo không thuộc đối tượng cấp bù học phí theo nghị định của Chính phủ, UBND tỉnh vừa cấp gần 1,38 tỷ đồng cho UBND huyện Phước Sơn, Thăng Bình và Bắc Trà My.

Theo đó, Thăng Bình là huyện được cấp nhiều nhất với hơn 1 tỷ đồng,  huyện Phước Sơn hơn 88 triệu đồng và huyện Bắc Trà My gần 278 triệu đồng. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện được cấp kinh phí có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả. Riêng UBND huyện Quế Sơn theo dõi nguồn kinh phí ngân sách tỉnh cấp thừa  với số tiền  hơn 48,7 triệu đồng để tiếp tục thực hiện chi trả chính sách trong năm 2015 theo quy định.

PHƯỚC TÙNG