Hỗ trợ hơn 92,8 triệu đồng cho học sinh học hè

XUÂN CHIẾN |

Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ vừa giải ngân hơn 92,8 triệu đồng cho 40 học sinh trong chương trình SPELL (chương trình hỗ trợ học tập) của tỉnh. Đối tượng được hỗ trợ là những học sinh nằm trong dự án, có học lực giỏi, trong đó nổi bật về môn Toán và Ngoại ngữ, có tiềm năng thi đỗ đại học trong tương lai. Cụ thể, có 21 em (từ lớp 9 đến 11) được hỗ trợ học hè với tổng số tiền hơn 52,7 triệu đồng; 19 học sinh (lớp 12) được hỗ trợ ôn thi đại học với tổng số tiền 40,1 triệu đồng. Sắp tới, những học sinh lớp 12 trong chương trình nếu đỗ đại học (trong số các trường tổ chức Đông Tây Hội Ngộ quy định) sẽ được hỗ trợ học bổng đại học với mức 65 triệu đồng/suất.

XUÂN CHIẾN