Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý hệ giáo dục mầm non

XUÂN KHÁNH |

Ngày 23.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín có buổi làm việc với Tổ chức Hợp tác phát triển và hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ (VVOB) về phương hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới trong lĩnh vực nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2014 đến nay, Tổ chức VVOB đã tài trợ Quảng Nam hơn 3,1 tỷ đồng để triển khai Chương trình giáo dục mầm non - tiểu học và Chương trình hướng nghiệp. Những chương trình này đã hỗ trợ nâng cao năng lực cho ngành GD-ĐT về giám sát đánh giá hiệu suất, hiệu quả của công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý trường học; hỗ trợ Trường Đại học Quảng Nam lập kế hoạch đào tạo giáo viên khối mầm non, tiểu học; giúp nâng cao kiến thức cho cán bộ hội phụ nữ ở cơ sở về kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ em ở lứa tuổi mầm non và tiểu học. Kết quả bước đầu cho thấy, những chương trình này đã mang lại hiệu quả thiết thực, có tính bền vững và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tiểu học tại các địa phương trong tỉnh. Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất phương hướng hợp tác trong giai đoạn 2017 - 2021, tập trung vào mảng giáo dục mầm non với nội dung chính là nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn tỉnh.

XUÂN KHÁNH