Hỗ trợ Tây Giang 1,2 tỷ đồng xây trường mầm non

ĐÌNH HIỆP |

Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI) - Hàn Quốc vừa phối hợp với UBND huyện Tây Giang khởi công xây dựng 2 phòng học cho Trường Mầm non Họa Mi (xã A Tiêng). Công trình có kinh phí đầu tư 1,2 tỷ đồng do KFHI tài trợ.

KFHI là tổ chức có nhiều hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo, có nhiều chương trình thiết thực làm phong phú đời sống tinh thần, tạo môi trường học tập tốt hơn cho các học sinh, nhất là bậc mầm non. Năm 2015, KFHI đã hỗ trợ Tây Giang xây dựng 2 phòng học tại thôn Kanoonh 1 (xã A Xan) với tổng kinh phí 600 triệu đồng.

ĐÌNH HIỆP