Học sinh lớp 1 năm học tới sẽ được tặng mũ bảo hiểm

CHÂU NỮ |

Chính phủ vừa đồng ý với đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1 năm học 2018 - 2019; đồng thời giao Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công bố chương trình nêu trên sau ngày 15.6.2018.

Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019 có chủ đề “giữ trọn ước mơ”, do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Bộ GD-ĐT, Công ty Honda Việt Nam triển khai, với mục đích 100% trẻ em bước vào lớp 1 năm học 2018 - 2019 trên phạm vi toàn quốc được nhận mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

CHÂU NỮ