Học sinh nghỉ học từ chiều nay, 14.9

NGUYÊN BẢO |

Thực hiện Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND ngày 14.9 của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống bão số 3, Sở GD-ĐT đã thông báo cho học sinh nghỉ học từ chiều 14.9; thời gian đi học trở lại sẽ có thông báo sau.

 Sở GD-ĐT cũng thông báo đến các cơ sở giáo dục, trường học thực hiện phân công trực cơ quan 24/24  giờ để chủ động phòng, chống bão. Đồng thời, phân công trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên trường học, đơn vị chèn chống trường lớp, bảo đảm cơ sở vật chất, di chuyển tài liệu, sách vở, máy móc… đến nơi an toàn. Ở những vùng thấp lụt, lãnh đạo các trường học, cơ sở giáo dục cần chỉ đạo, quán triệt cho học sinh và phụ huynh đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, đảm bảo an toàn trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người và tài sản.

NGUYÊN BẢO