Học sinh Quảng Nam tựu trường ngày 27.8

CHÂU NỮ |

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành, học sinh Quảng Nam tựu trường ngày 27.8.2018; các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5.9. Cấp mầm non, tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học. Cấp THCS, THPT có ít nhất 37 tuần thực học; giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và bổ túc THPT) có ít nhất 32 tuần thực học. Cấp mầm non, tiểu học bế giảng năm học từ ngày 29.5 đến 31.5.2019. Cấp THCS, THPT bế giảng từ ngày 30 đến ngày 31.5; giáo dục thường xuyên từ ngày 11.5 - 25.5. Các cơ sở giáo dục hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 28.5.2019. Các kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019, thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên và Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tổ chức vào đầu tháng 6.2019; tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020 trước ngày 10.7.2019.

CHÂU NỮ