Học sinh Quảng Nam tựu trường sớm nhất ngày 11.8.2014

BẢO NGUYÊN |

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 vừa được UBND tỉnh ban hành, học sinh THCS, THPT tựu trường ngày 11.8; học sinh mầm non, tiểu học tựu trường ngày 18.8, giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS, bổ túc THPT) ngày 25.8.

Ngày khai giảng năm học 2014 - 2015 đối với bậc học mầm non và các cấp học phổ thông (tiểu học, THCS, THPT) là ngày 5.9.2014; giáo dục thường xuyên là ngày 8.9.2014. Cấp mầm non, tiểu học bắt đầu học vào ngày 25.8.2014; cấp THCS, THPT bắt đầu học từ ngày 18.8.2014 và đến ngày 23.5, tất cả các cấp kết thúc năm học. Tết Nguyên đán được nghỉ từ ngày 16.2 đến 1.3.2015 (từ 28.12 năm Giáp Ngọ đến ngày 11 tháng Giêng năm Ất Mùi). Tổng thời gian nghỉ hè đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục là 2 tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học do tình hình cụ thể từng địa phương).

BẢO NGUYÊN