Học sinh Quảng Nam tựu trường vào ngày 1.9

PHÚC LÂM |

Đó là nội dung của quyết định khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ban hành hôm qua (29.6). Như vậy, sau nhiều năm tựu trường sớm (từ 15.8), năm học 2016 - 2017 này, học sinh tựu trường từ 1.9 và tổ chức khai giảng năm học 2016 - 2017 vào ngày 5.9.

Theo kế  hoạch của UBND tỉnh, đối với cấp mầm non, tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học, đối với cấp THCS, THPT, có ít nhất 37 tuần thực học; đối với giáo dục thường xuyên, có ít nhất 32 tuần thực học. Bế giảng năm học vào ngày 31.5.2017. Trước 15.7.2017 sẽ tuyển sinh vào các lớp đầu cấp 2017 - 2018. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng.

PHÚC LÂM