Học sinh tham gia truyền thông nước sạch vệ sinh môi trường

DIỄM LỆ |

(QNO) - Học sinh Trường Tiểu học Tiên Lập (huyện Tiên Phước) vừa tham gia vào một hoạt động truyền thông về nước sạch vệ sinh môi trường. Đây là một hoạt động trong hợp phần y tế do tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ thực hiện trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Học sinh và giáo viên cùng tham gia diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường.
Học sinh và giáo viên cùng tham gia diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Dự án nhằm mục đích truyền thông rộng rãi đến cộng đồng và học sinh về việc bảo vệ và sử dụng nguồn nước sạch, sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh cá nhân cho học sinh (như biết cách đánh răng, rửa tay, nằm ngủ có mùng.... tăng cường kỹ năng sống cho học sinh), giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh.

Học sinh học cách tiết kiệm nước bằng trò chơi đổ nước vào chai.
Học sinh học cách tiết kiệm nước bằng trò chơi đổ nước vào chai.

Tham gia vào hoạt động truyền thông này, học sinh và giáo viên cùng diễu hành tuyên truyền trên các trục đường chính ở xã Tiên Lập với các khẩu hiệu như tiết kiệm năng lượng và thực phẩm, bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, hãy sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh. Từ đó, nhằm cùng nhau tuyên truyền đến cộng đồng dân cư, nâng cao ý thức của người dân, cùng tham gia bảo vệ môi trường. Sau đó, học sinh cùng học cách tiết kiệm nước sạch thông qua trò chơi đổ nước vào chai, và biết cách tái sử dụng rác có thể sử dụng được qua trò chơi làm đồ chơi từ lá dừa đã bị chặt bỏ.

DIỄM LỆ