Học sinh tốt nghiệp THPT được cử đi đào tạo đại học ở nước ngoài năm 2014: Nhiều chính sách ưu đãi

XUÂN NGHĨA |

(QNO) - Ngày 10.9, UBND tỉnh ban hành kế hoạch xét tuyển, hỗ trợ đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với học sinh tốt nghiệp THPT được cử đi đào tạo đại học ở nước ngoài năm 2014.

Theo đó, ưu tiên tuyển chọn các chuyên ngành: Quản lý đô thị, Hành chính công, Công nghệ sinh học và Môi trường, Quản lý Du lịch, Luật quốc tế tại trường đại học các nước: Anh, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Singapore; thuộc danh sách 300 trường đại học hàng đầu thế giới do thời báo Times Higher Education công bố năm 2014. Thời gian nhận hồ sơ từ 15.9 đến 15.10.2014, đối tượng tiêu chí, nguyên tắc tuyển chọn, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia chương trình đào tạo, hồ sơ đăng ký và kinh phí thực hiện chương trình đào tạo: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 12.5.2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với học sinh tốt nghiệp THPT được cử đi đào tạo đại học ở nước ngoài.

Khi được chấp nhận, học viên phải ký hợp đồng thực hiện chương trình đào tạo gồm Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh, học viên và đại diện phụ huynh học viên. Chương trình đào tạo này nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ quản lý, chuyên gia giỏi, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đẩy nhanh quá trình phát triển Quảng Nam thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. 

XUÂN NGHĨA