Hội An: Đôn đốc lắp đặt camera ở cơ sở giáo dục mầm non

QUỐC HẢI |

Đến nay, tại TP.Hội An đã có 18/18 trường mầm non, mẫu giáo đã thực hiện việc lắp đặt camera giám sát tại trường và các lớp học với 220 mắt; 129 nhóm, lớp ngoài công lập cũng đã lắp đặt camera giám sát tại cơ sở với 70 mắt.

Đối với các nhóm, lớp đề nghị cấp giấy phép hoạt động mới trong năm học này, Phòng GD-ĐT TP.Hội An yêu cầu phải có camera giám sát mới đề nghị địa phương cấp giấy phép. Phòng GD-ĐT TP.Hội An đang tiếp tục có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc lắp đặt camera tại các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là đối với các nhóm, lớp ngoài công lập.

QUỐC HẢI