Hội Khuyến học Hội An vận động được 3,5 tỷ đồng

HOÀNG DUY |

Năm 2014, các cấp hội khuyến học của TP.Hội An huy động được 3,5 tỷ đồng, từ số tiền này đã cấp học bổng, khen thưởng và hỗ trợ khó khăn cho học sinh sinh viên với tổng cộng 18.263 suất quà, tổng giá trị 3,2 tỷ đồng đã kịp thời giúp nhiều học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục con đường học vấn.

Được biết, đến nay 13 xã, phường ở Hội An đều có tổ chức hội khuyến học.  Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng thành lập được 41 chi hội khuyến học trường học, 93 ban khuyến học doanh nghiệp, cựu chiến binh, bộ đội, tôn giáo, cựu sinh viên… Trong năm 2014, Hội Khuyến học thành phố phát triển được gần 1.700 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 10.811 người. Từ lực lượng này, hội khuyến học các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động như mở trung tâm học tập cộng đồng, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, khen thưởng học sinh giỏi, vận động học sinh ra lớp, vận động xây dựng gia đình hiếu học, cộng đồng khuyến học…

HOÀNG DUY