Hội Khuyến học tỉnh nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học

X.PHÚ |

(QNO) - Ngày 26.2, Hội Khuyến học tỉnh mở hội nghị tổng kết phong trào thi đua khuyến học năm 2015.

Năm qua, phong trào khuyến học diễn ra sôi động trên địa bàn tỉnh. Trong năm, hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố đã huy động gần 45 tỷ đồng. Qua đó, đã cấp hơn 178 nghìn suất học bổng, khen thưởng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi với số tiền gần 38 tỷ đồng.

Riêng Hội Khuyến học tỉnh, năm 2015 huy động được khá nhiều cá nhân, đơn vị hỗ trợ kinh phí cho nguồn quỹ khuyến học với tổng số tiền là 7,8 tỷ đồng. Theo đó, đã xét cấp 3.222 suất học bổng, khen thưởng cho học sinh, sinh viên với số tiền 4,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp hội khuyến học còn tham gia tích cực vào phong trào khuyến học ngoài nhà trường như vận động kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho trường học, phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, xã hội học tập. Trong năm, đã có hơn 113,9 nghìn gia đình hiếu học, 1.936 dòng họ hiếu học, 1.089 cộng đồng hiếu học được công nhận.

Với thành tích đạt được trong năm 2015, Hội Khuyến học tỉnh, các Hội Khuyến học huyện Phú Ninh và TP.Hội An được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

X.PHÚ