Hội thảo hợp tác quốc tế về đào tạo giữa ATEC và các nước Lào, Thái Lan, Campuchia

X.P |

Tại Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam vừa diễn ra hội thảo quốc tế về đào tạo giữa Hiệp hội Các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế - kỹ thuật (ATEC) với các nước Lào, Thái Lan và Campuchia. ATEC hiện có hơn 60 trường cao đẳng, trung cấp thuộc khối ngành kinh tế - kỹ thuật trên cả nước tham gia. Trong thời gian qua, ATEC đã hợp tác đào tạo với nhiều trường quốc tế, trong đó có Lào, Thái Lan và Campuchia.

Theo TS. Trần Công Chánh - Chủ tịch ATEC, hội thảo là diễn đàn khoa học với sự tham gia của các nhà chuyên môn, quản lý nhằm tìm kiếm giải pháp, mô hình từ lý luận đến thực tiễn về những vấn đề đang còn nhiều bất cập, hạn chế trong quản lý nói chung, nhất là trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về đào tạo. Qua đó giúp các trường thành viên có điều kiện hợp tác phát triển và hội nhập trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Những nội dung mà hội thảo đề cập gồm chia sẻ kinh nghiệm quản lý chất lượng, trao đổi các chương trình đào tạo một số ngành và chuyên ngành, thống nhất lộ trình để ATEC và các nước công nhận kết quả đào tạo của nhau trong quá trình hợp tác và những ưu đãi khi thực hiện. Kết thúc hội thảo, ATEC và đại diện các tổ chức giáo dục từng nước ký văn bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác.

X.P