Hội thảo khoa học của sinh viên Đại học Quảng Nam

X.Phú |

Trường Đại học Quảng Nam vừa tổ chức hội thảo khoa học sinh viên (SV) với chủ đề “Vai trò công nghệ thông tin trong học tập và nghiên cứu khoa học đối với SV trường Đại học Quảng Nam”.

Theo TS.Huỳnh Trọng Dương - Phó Hiệu trưởng, lần đầu tiên tổ chức nhưng hội thảo đã thu hút 40 tham luận của các SV. Phần lớn các tham luận đều đảm bảo về mặt hình thức, cấu trúc cũng như tính khoa học, thể hiện khả năng nghiên cứu và tính thực tiễn của SV. Các tham luận tại hội thảo đều cho rằng, ứng dụng công  nghệ thông tin trong học tập và nghiên cứu khoa học có vai trò rất lớn,  mang lại hiệu quả thiết thực và hết sức cần thiết, đặc biệt là các phần mềm chuyên ngành, ứng dụng vào các ngành khoa học cụ thể.

X.Phú