Hơn 10,3 tỷ đồng thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phân bổ hơn 10,3 tỷ đồng cho Sở GDĐT và một số địa phương để thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAD).

Trong đó, phân bổ hơn 4 tỷ đồng vốn sự nghiệp của SEQAD để thực hiện công tác đào tạo, hội thảo, tập huấn… Gần 6,3 tỷ đồng còn lại dành để đầu tư xây dựng công trình 13 trường tiểu học ở 7 huyện miền núi: Nam Trà My (3 trường), Nam Giang (2), Hiệp Đức (2), Đông Giang (2), Bắc Trà My (1), Phước Sơn (1), Tây Giang (2 trường).

BẢO NGUYÊN