Hơn 12 tỷ đồng đầu tư thiết bị dạy và học trong năm học 2014 - 2015

A.T |

Tin từ Sở GD-ĐT, dự kiến trong năm học 2014 - 2015, quy mô giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục được mở rộng ở cấp mẫu giáo, tập trung ở vùng miền núi; cấp tiểu học bắt đầu chu kỳ tăng trở lại; cấp THCS vẫn còn giảm và dần đi đến ổn định; riêng cấp THPT đang giảm mạnh (giảm 2.689 học sinh). Toàn tỉnh có 775 trường (tăng 6 trường, trong đó mầm non tăng 3, tiểu học tăng 1 và THCS tăng 2) với 10.817 lớp (giảm 14 lớp), 314.633 học sinh (giảm 643 học sinh) và 19.181 giáo viên (tăng 197 giáo viên). Đến nay, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành và đảm bảo các điều kiện phục vụ yêu cầu dạy và học. Trong đó, những phòng học tạm, phòng học xuống cấp đã được xây dựng thay thế và sửa chữa. Toàn ngành đã xây dựng mới được 484 phòng, trong đó riêng phòng học có gần 400 phòng; sửa chữa lớn 229 phòng. Ngoài ra, chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục tỉnh đã đầu tư mua thiết bị tối thiểu từ lớp 1 đến lớp 12 thay thế cho số thiết bị cũ đã hư hỏng và các thiết bị phục vụ dạy và học khác như 714 máy tính, 101 ti vi, 91 máy cassette… với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

A.T