Hơn 1,2 tỷ đồng thực hiện chương trình SEQAP

PHÚC LÂM |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phân bổ hơn 1,27 tỷ đồng dự toán kinh phí năm 2013 thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) cho các địa phương, đơn vị.

Trong đó, phân bổ cho 8 huyện Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Giang, Nông Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Trà My và Phước Sơn hơn 1,15 tỷ đồng để chi đào tạo hội thảo, quỹ hỗ trợ giáo dục nhà trường, quỹ phúc lợi, chi lương tăng thêm và mua  sắm hàng hóa; còn lại phân bổ 120 triệu đồng phân cho Sở GDĐT để chi đào tạo hội thảo.

PHÚC LÂM