Hơn 14,5 tỷ đồng hỗ trợ học sinh ở vùng khó khăn

BẢO LÂM |

Từ nguồn sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2017, UBND tỉnh vừa quyết định cấp cho các địa phương hơn 14,5 tỷ đồng để bổ sung nguồn thanh toán kinh phí hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24.1.2013 của Thủ tướng Chính phủ và kinh phí hỗ trợ học sinh phổ thông và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trong năm 2017 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18.7.2016 của Chính phủ. Một số địa phương được cấp nhiều kinh phí đợt này là:  Bắc Trà My (hơn 3,6 tỷ đồng), Đông Giang (hơn 2,4 tỷ đồng), Nam Trà My (gần 1,1 tỷ đồng). Đồng thời UBND tỉnh cũng quyết định thu hồi nguồn kinh phí ngân sách tỉnh đã cấp hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và kinh phí hỗ trợ học sinh phổ thông và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trong năm 2017 còn thừa tại 6 địa phương (Thăng Bình, Hiệp Đức, Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Quế Sơn), với tổng số tiền hơn 586 triệu đồng.

BẢO LÂM