Hơn 15.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào Đại học Đà Nẵng

                                                                                                      XUÂN LAN |

(QNO) - Tính đến 17 giờ ngày 20.8, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tiếp nhận gần 23.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào các trường thành viên, gồm: 16.940 hồ sơ gửi trực tiếp, 5.873 hồ sơ gửi qua bưu điện. Tổng số hồ sơ rút ra là 7.490 hồ sơ. Như vậy, có hơn 15.000 hồ sơ đang kỳ xét tuyển nguyện vọng 1 vào ĐHĐN. Theo Ban Đào tạo ĐHĐN, điểm chuẩn chính thức vào các trường ĐH, CĐ thuộc ĐHĐN sẽ được công bố vào ngày 24 hoặc 25.8 tới.

                                                                                                      XUÂN LAN