Hơn 16,3 tỷ đồng kiên cố hóa trường học tại huyện Tiên Phước

CHÂU NỮ |

Dự án đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Tiên Phước giai đoạn 2017 - 2020 vừa được UBND tỉnh phê duyệt và giao UBND huyện Tiên Phước làm chủ đầu tư.

Theo đó, sẽ xây dựng mới 26 phòng học, trong đó có 12 phòng học mầm non, 14 phòng học tiểu học với tổng mức đầu tư hơn 16,3 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Cụ thể, sẽ đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Tiên Lãnh (7 phòng học), Trường Mẫu giáo Tiên Ngọc (5 phòng), Trường Tiểu học Tiên Lãnh (6 phòng), Trường Tiểu học Tiên Lập (8 phòng). Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại địa phương.

CHÂU NỮ