Hơn 1.700 nữ nhà giáo đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - đảm việc nhà"

D.LỆ |

Sáng 18.10, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - đảm việc nhà”, tổng kết công tác nữ công năm học 2017 - 2018. Ngành Giáo dục tỉnh có hơn 27.000 nhà giáo, người lao động, trong đó có hơn 60% là nữ. Phong trào thi đua “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của nữ nhà giáo, người lao động, nâng cao chất lượng đào tạo trong mỗi đơn vị. Với gia đình, nữ nhà giáo xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc”, nuôi con ngoan, cùng đóng góp vào phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở địa phương. Kết quả trong 3 năm qua, có 1.704 nữ nhà giáo đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - đảm việc nhà”. Tại hội nghị sơ kết, Công đoàn ngành Giáo dục đã khen thưởng 2 tập thể và 46 cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua.

D.LỆ