Hơn 17.000 giáo viên và 164.000 học sinh tham gia "Trường học kết nối"

A.SẮC |

Sở GD-ĐT cho biết, triển khai hệ thống “Trường học kết nối”, đến nay cả tỉnh đã có 491 trường học với hơn 17.000 giáo viên và 164.000 học sinh đã được cấp tài khoản tham gia. Thông qua hệ thống, giáo viên và học sinh được tham gia sinh hoạt chuyên môn, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phục vụ cho việc học tập, giảng dạy. Nguồn học liệu mở về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo được ngành GD-ĐT liên tục cập nhật trên hệ thống giúp giáo viên và học sinh dễ dàng tiếp cận.

Tổ chức hệ thống “Trường học kết nối” là một trong những hoạt động góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện của Nghị quyết 29.

A.SẮC