Hơn 23,6 tỷ đồng hỗ trợ học tập

PHÚC LÂM |

 UBND tỉnh vừa  quyết định cấp cho 18 huyện, thành phố tổng số tiền hơn 23,6 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung trong năm 2013, để thực hiện chi trả các chế độ chính sách về miễn - giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu - sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, Duy Xuyên là huyện  được cấp nhiều nhất với gần 6 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh cho phép 5 huyện Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn, Nông Sơn, Tiên Phước sử dụng nguồn kinh phí còn thừa (hơn 7,8 tỷ đồng) tiếp tục chi trả chế độ trong năm học 2013 - 2014 theo quy định.

PHÚC LÂM