Hơn 26.000 hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng tại Đà Nẵng

QUẾ LÂM |

(QNO) - Đến thời điểm này tại TP.Đà Nẵng, số hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng năm 2013 vào các nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ, đặc biệt là ngành y dược tăng mạnh, khác với xu hướng chọn nhóm ngành kinh tế như năm trước.

Với thí sinh tự do, nhóm ngành công nghệ thông tin nhận được nhiều sự lựa chọn. Kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013 tại Đà Nẵng đã có hơn 26.000 hồ sơ đăng ký dự thi, tăng gần 1.600 hồ sơ so với năm 2012, trong đó có gần 6.800 hồ sơ của nhóm thí sinh tự do và vãng lai đăng ký dự thi (năm 2012 nhóm này chỉ có hơn 500 hồ sơ).

QUẾ LÂM