Hơn 3,2 tỷ đồng thực hiện chương trình học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS

BẢO LÂM |

(QNO) - Dự án “Chương trình học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS” vừa được UBND tỉnh phê duyệt và giao Hội Khuyến học tỉnh làm chủ dự án.

Dự án nêu trên do Tổ chức Pacific Links Foundation viện trợ với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng. Dự án được thực hiện từ tháng 7.2017 đến tháng 7.2018 tại các trường THCS và THPT thuộc các h uyện Tiên Phước, Quế Sơn, Thăng Bình và TP.Tam Kỳ; nhằm giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giảm thiểu nguy cơ bỏ học, nâng cao chất lượng học tập, trang bị kỹ năng sống cần thiết và nâng cao nhận thức về ngành nghề tương lai. 

BẢO LÂM