Hơn 4,5 tỷ đồng thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa phân bổ dự toán kinh phí năm 2014 thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) cho 8 huyện và 1 đơn vị với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Trong đó, phân bổ hơn 3,9 tỷ đồng cho 8 huyện (Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Giang, Nông Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Trà My, Phước Sơn), còn lại 665 triệu đồng phân bổ cho  Sở GD-ĐT.

PHÚC LÂM