Hơn 47 tỷ đồng hỗ trợ học sinh dân tộc tiểu số, học sinh khuyết tật

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

Học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền ăn, chi phí học tập.
Học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền ăn, chi phí học tập. Ảnh: M.L

Theo đó, UBND tỉnh sẽ cấp hơn 47 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 cho các địa phương. Trong đó hỗ trợ tiền ăn gần 45 tỷ đồng và hơn 2,1 tỷ đồng hỗ trợ chi phí học tập.

M.L