Hơn 532 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường học

A.SẮC |

Năm 2018, cả tỉnh đã đầu tư hơn 532 tỷ đồng cho phát triển cơ sở vật chất trường học; trong đó 361 tỷ đồng xây dựng mới, sửa chữa phòng học, công trình vệ sinh, 171 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị như máy vi tính, máy chiếu, ti vi, bàn ghế phục vụ dạy và học. Nhờ đó đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, bước đầu đáp ứng nhu cầu đổi mới của ngành. Dù vậy, hiện nay vẫn còn khá nhiều phòng học, công trình vệ sinh xuống cấp cần được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, cả tỉnh có 260 phòng học tạm, thiếu hơn 250 phòng bộ môn, 840 công trình vệ sinh, thiết bị phòng bộ môn mới chỉ đáp ứng 50% nhu cầu.

A.SẮC