Hơn 6.000 sáng kiến kinh nghiệm của nữ nhà giáo

D.LỆ |

(QNO) - Công đoàn giáo dục tỉnh vừa sơ kết phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, nhà giáo, lao động (CBNGLĐ) của ngành giai đoạn 2010-2012. 

Trong 2 năm, toàn ngành đã có 6.692 sáng kiến kinh nghiệm các cấp của nữ CBNGLĐ, góp phần tích cực và việc dạy và học. Ngành giáo dục đã triển khai hiệu quả phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với các phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Hai không”, “Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Ban nữ công ngành giáo dục đã tổ chức 12 lần sinh hoạt chuyên đề và giao lưu công tác nữ công, nhằm giúp các đơn vị giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nữ công. Trong 3 năm, các cấp công đoàn đã phát triển được 1.831 đoàn viên nữ, có 1.288 nữ CBNGLĐ được kết nạp vào Đảng.Tại lễ sơ kết, Công đoàn giáo dục đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong thực hiện phong trào “Hai giỏi”, 10 tập thể và 69 nữ CBNGLĐ được Công đoàn giáo dục tỉnh khen thưởng.D.LỆ