Hơn 6.500 học sinh miền núi được tổ chức ăn ở bán trú

T.VY |

Bên cạnh 8 trường phổ thông dân tộc nội trú và 53 trường phổ thông dân tộc bán trú, các địa phương miền núi chưa đủ điều kiện thành lập loại hình trường bán trú vẫn cố gắng tạo điều kiện cho học sinh ăn ở bán trú.

Đến nay, 6 huyện miền núi của tỉnh có 22 trường (12 tiểu học, 6 trường tiểu học và THCS, 4 trường THCS) tổ chức loại hình ăn ở bán trú cho hơn 6.500 học sinh. Điều này vừa giúp học sinh thuận lợi trong việc đi lại học tập, vừa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục miền núi.

T.VY