Hơn 75,7 tỷ đồng đầu tư xây dựng Trung tâm học liệu và Công nghệ thông tin trường Đại học Quảng Nam

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm học liệu và công nghệ thông tin trường Đại học Quảng Nam vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án được thực hiện từ năm 2013 đến  2015 với tổng mức đầu tư hơn 75,7 tỷ đồng (trong đó chi phí xây lắp gần 35 tỷ đồng, chi phí thiết bị gồm hạ tầng công nghệ thông tin, mạng LAN, hệ thống thư viện điện tử và thư viện số… hơn 20 tỷ đồng), diện tích sử dụng đất gần 2 nghìn mét vuông, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 5 nghìn mét vuông (7 tầng).

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ phục vụ đào tạo và tra cứu dữ liệu cho khoảng 1.300 sinh viên/ lượt, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên.

BẢO NGUYÊN