Hơn 892 triệu đồng triển khai dự án nâng cao kỹ năng sống cho học sinh

XUÂN HIỀN |

Hôm qua 26.10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2949/QĐ-UBND phê duyệt dự án trang bị kiến thức về sức khỏe tinh thần và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã Điện Bàn, do Tổ chức Trả lại tuổi thơ (GIBTK) của Hoa Kỳ viện trợ. 

Dự án với tổng kinh phí hơn 892 triệu đồng là vốn viện trợ không hoàn lại, nhằm giúp khoảng 4.500 em học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã Điện Bàn hiểu biết và rèn luyện các kỹ năng, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực, xây dựng khả năng thích ứng trước các tình huống trong cuộc sống. Đồng thời giúp các em biết cách xử lý cảm xúc lành mạnh, xây dựng và phát triển hành vi tích cực, tạo nền tảng cho sự thành công trong cuộc sống và nghề nghiệp tương lai. Dự án sẽ thực hiện tại 40 trường tiểu học và THCS trong thời gian từ nay đến tháng 9.2024.

TAGS