Huy động hơn 54 tỷ đồng cho quỹ khuyến học

QUỐC TUẤN |

Hội Khuyến học Quảng Nam vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2016 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Trong năm 2016, Hội Khuyến học tỉnh đã huy động được hơn 54 tỷ đồng, cấp 197 nghìn suất học bổng với tổng kinh phí gần 45 tỷ đồng. Ngoài ra, các chương trình học bổng quy mô, uy tín như “Vinh danh tài năng Điện Bàn”, “Quỹ ươm mầm Tây Giang”, “Quỹ giải thưởng Võ Chí Công”, “Học bổng khuyến tài Lê Thiện Trị”… được tổ chức xuyên suốt qua các năm giúp học sinh, sinh viên khó khăn có thành tích học tập xuất sắc trên địa bàn tỉnh có thêm điểm tựa vươn lên.

QUỐC TUẤN