Kết thúc đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học : Nghiêm túc, an toàn

X.PHÚ |

(QNO) - Hôm qua 10.7, môn thi cuối cùng của đợt 2 vào trường Đại học Quảng Nam đã kết thúc. Không có thêm trường hợp nào vi phạm quy chế thi, tuy nhiên, 1 thí sinh đã lấy trộm điện thoại của các thí sinh để ngoài hành lang bị phát hiện và giao cho công an xử lý.

Như vậy, kỳ thi tuyển sinh đại học trường Đại học Quảng Nam đã kết thúc. Nhìn chung, tình hình tổ chức thi năm nay khá nghiêm túc, an toàn và trật tự. Tỷ lệ thí sinh dự thi hơn 91% đợt 1 và 87% đợt 2 cao hơn cả nước. Cả 2 đợt thi chỉ có 4 trường hợp vị khiển trách cho trao đổi bài.

X.PHÚ