Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Việt giao tiếp cho 20 cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào)

PHƯƠNG GIANG |

(QNO) - Sáng 3.3, Sở Nội vụ phối hợp với trường Đại học Quảng Nam và các đơn vị liên quan đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Việt giao tiếp và tiếp nhận 20 cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào) là học viên của lớp.

Lớp bồi dưỡng tiếng Việt giao tiếp cho cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào) là một trong những hoạt động thường niên theo khuôn khổ biên bản ký kết giữa hai tỉnh Quảng Nam – Sê Kông, nhằm tiếp nhận và đào tạo tiếng Việt giao tiếp cho các học viên là cán bộ đang công tác tại các phòng, ban của tỉnh Sê Kông. Các học viên sẽ theo học tiếng Việt trong 3 tháng, được ăn ở nội trú trong trường Đại học Quảng Nam. Phía Quảng Nam tài trợ mọi chi phí cho việc đào tạo các học viên, kể cả chế độ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian theo học. Được biết, từ khi tổ chức tiếp nhận và đào tạo học viên là người Lào đến nay, đã có 167 lưu học sinh Lào theo học tiếng Việt và 34 lưu học sinh theo học các chuyên ngành do trường Đại học Quảng Nam đào tạo.

PHƯƠNG GIANG