Khai giảng lớp đào tạo tiếng Việt cho cán bộ Lào

Q.SƠN - B.LIÊN |

Nằm trong nội dung chương trình ký kết hợp tác thường niên giữa huyện Lạ Màm (tỉnh Sê Kông, Lào) và TP.Tam Kỳ, sáng 20.4, tại Trường Đại học Quảng Nam khai giảng khóa đào tạo tiếng Việt giao tiếp (thời gian 6 tháng) cho 10 cán bộ lãnh đạo của huyện Lạ Màm.

Mọi chi phí học tập, ăn ở của học viên do UBND TP.Tam Kỳ tài trợ. Năm 2014, UBND tỉnh cũng đã hỗ trợ nguồn kinh phí đào tạo tiếng Việt cho 15 cán bộ của tỉnh Sê Kông.

Q.SƠN - B.LIÊN