Khai giảng lớp học hè tình thương

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC |

Hội Cựu giáo chức phường Phước Hòa (TP.Tam Kỳ) vừa khai giảng lớp học hè tình thương năm 2015. Lớp học dành cho 120 học sinh từ lớp 2 đến lớp 9, là con em của các hộ nghèo hiện sinh sống trên địa bàn phường. Các em sẽ được học 5 buổi/tuần nhằm ôn lại kiến thức đã học và được các thầy, cô giáo trang bị những kiến thức mới nằm trong chương trình của năm học tới.

Đây là năm thứ 6 Hội Cựu giáo chức phường Phước Hòa phối hợp với Đoàn phường tổ chức lớp học hè giúp học sinh nghèo.

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC