Khảo sát năng lực giáo viên tiếng Anh

H.Liên |

(QNO) - Sở KH-CN vừa tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Năng lực ngôn ngữ tiếng Anh của giáo viên giảng dạy Anh ngữ cấp THCS và THPT tại Quảng Nam: thực trạng, thách thức và hướng phát triển”, do TS.Nguyễn Tấn Thắng - Giám đốc Sở GDĐT chủ nhiệm. Đề tài thực hiện trong 1 năm, khảo sát đánh giá năng lực giáo viên tiếng Anh bậc THCS và THPT trên địa bàn tỉnh; cũng như tình hình dạy và học tiếng Anh, mối liên hệ giữa chất lượng đội ngũ giáo viên với chất lượng học tập của học sinh.

Kết quả khảo sát 401 giáo viên Anh ngữ bậc THCS cho thấy, số giáo viên đạt trình độ B1 là 299 người (chiếm 74,6%), chuẩn B2 là 29 người (chiếm 7,2%), số giáo viên đạt chuẩn C1, C2 chỉ chiếm từ 0,0% - 0,2%. Ở bậc THPT, đề tài đã khảo sát đối với 199 giáo viên, trong đó tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn B1 và B2 lần lượt là 46,3% và 45,2%, đạt chuẩn C1 là 7%, các chuẩn A1, A2, C2 dao động từ 0,0%-0,2%. Được biết, nghiên cứu trên là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực Anh ngữ cho giáo viên tiếng Anh bậc THCS và THPT đạt chuẩn theo quy định của Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020.

H.Liên