Không dạy thêm cho học sinh của lớp chính khóa

NGUYÊN BẢO |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý dạy thêm, học thêm (DT, HT) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người DT, HT và các đơn vị, cá nhân tổ chức hoạt động DT, HT có thu tiền phải tuân theo nguyên tắc: không dạy thêm cho học sinh của lớp chính khóa mà giáo viên đang giảng dạy tại trường, trừ trường hợp giáo viên các trường phổ thông dạy thêm tại chính trường mình do hiệu trưởng nhà trường phân công. Người dạy thêm không được cắt giảm nội dung chương trình chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.

Quyết định nêu rõ, không dạy thêm đối với học sinh mầm non, tiểu học và học sinh ở các cấp học khác đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại trường; các cá nhân không có bằng, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm không được mở lớp, không được tham gia giảng dạy tại các lớp DT, HT; giáo viên hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được phép tổ chức hoặc tham gia tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường. Quyết định còn quy định cụ thể việc DT, HT trong và ngoài trường phổ thông. Nội dung dạy thêm chỉ tổ chức ôn tập, củng cố và bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng bổ trợ cho chương trình giáo dục phổ thông; không được sử dụng thời gian dạy thêm, dạy kèm để giảng dạy bài học mới theo phân phối chương trình chính khóa của Bộ GD-ĐT.

UBND giao Giám đốc Sở GD-ĐT ban hành tất cả các loại mẫu văn bản liên quan đến DT, HT theo chương trình giáo dục phổ thông và cấp giấy phép DT, HT cho các trường học, tổ chức, cá nhân xin mở lớp hoặc tham gia dạy thêm theo chương trình THPT. Chủ tịch UBND huyện, thành phố trực tiếp hoặc ủy quyền cho trưởng phòng GD-ĐT huyện, thành phố cấp giấy phép DT, HT (theo mẫu thống nhất) cho các trường học, tổ chức, cá nhân xin mở lớp hoặc tham gia dạy thêm theo chương trình THCS. Giấy phép mở lớp dạy thêm có giá trị trong 2 năm học, giấy phép dạy thêm có giá trị 1 năm kể từ ngày cấp. Tối thiểu 1 tháng trước khi hết thời hạn, nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục dạy. Quyết định này cũng quy định mức thu tiền học thêm trong và ngoài nhà trường. Trong đó, học sinh thuộc diện hộ nghèo được miễn 100% tiền học thêm.

NGUYÊN BẢO