Không gia hạn thời gian thuê đất của Trường Đại học Phan Châu Trinh

QUỐC HẢI |

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa thống nhất với đề nghị của UBND TP.Hội An về việc không gia hạn thời gian thuê đất của Trường Đại học Phan Châu Trinh tại số 2 Trần Hưng Đạo - Hội An. Theo đó, yêu cầu Trường Đại học Phan Châu Trinh di dời cơ sở vật chất kỹ thuật và bàn giao mặt bằng cho UBND TP.Hội An trước ngày 1.12.2016, đồng thời có kế hoạch, phương án tổ chức giảng dạy từ năm học 2016 - 2017 trở đi khả thi, đảm bảo quyền lợi của giáo viên và sinh viên đang theo học tại trường.

Về đề nghị thỏa thuận lại địa điểm đầu tư cơ sở đào tạo của Trường Đại học Phan Châu Trinh có diện tích 15ha tại khu vực Đồng Muối, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh theo hướng chuyển dời sang vị trí phía trước đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại, UBND tỉnh đề nghị Trường Đại học Phan Châu Trinh căn cứ điều kiện thực tế, quy mô, khả năng huy động tài chính, tính khả thi trong việc triển khai thực hiện dự án để lập các hồ sơ, thủ tục đề nghị thỏa thuận lại địa điểm, gửi UBND TP.Hội An kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Trường hợp không thỏa thuận lại địa điểm tại khu vực Đồng Muối, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, đề nghị Trường Đại học Phan Châu Trinh chủ động làm việc với UBND TP.Hội An để xác định vị trí đầu tư phù hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

QUỐC HẢI